på svenska | in english
Johdanto

Ruotsi vapaudenajalla
Aatteet liikkeessä
Hyödyllinen tiede
Merkantilismi
Vapaudenajan politiikkaa
Nuori Anders
Hyödyn aika Alavetelissä
Kamppailu kauppavapaudesta
Elinkeinojen tasapaino
Painovapaus
Rahapoliittinen selkkaus
Chydenius ja Kustaa lll
Ihmisoikeuksien puolustus
Paimen
Chydenius ja musiikki
Rakentaja
Chydenius ja jälkimaailma


Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Johdanto

Mitä oma aikamme hyljeksii, sen jälkeentulevat poimivat maasta. Ja sitä, mitä nyt sanotaan liian rohkeaksi, kunnioitetaan silloin totuuden nimellä. 

Anders Chydenius (1729-1803) oli suomalainen pappi ja valtiopäivämies, joka uskoi vapauden, ihmisarvon ja demokratian merkitykseen onnellisemman yhteiskunnan perustana. Ruotsi-Suomen valtiopäivillä hän vaati elinkeinojen ja kaupan vapautta, työnteon vapautta, painovapautta, sanalla sanoen: kaikkien tarpeettomien rajoitusten ja määräysten poistamista, jotka estivät yksilöä etsimästä omaa ja siten myös yhteiskunnan parasta. Pohjanmaalla ja erityisesti kotikaupungissaan Kokkolassa Chydenius muistetaan ensi sijassa vapaan ulkomaankaupan esitaistelijana. 

Chydenius edusti siten aikakauden eurooppalaisen yhteiskunnallisen ajattelun suurimpia ihanteita, joiden näkyvimpiä ilmentymiä olivat esim. Ranskan suuri vallankumous ja Yhdysvaltain perustuslaki. Chydenius ei ollut teoreetikko: hänen näkemyksensä syntyivät paljolti käytännön kokemusten pohjalta ja hänen kirjoituksensa olivat osa poliittista toimintaa. Radikaali hän oli ennen kaikkea siksi, että hän tunkeutui asioiden ytimeen, vallan luomien kulissien taakse ja teki perustavaa laatua olevia kysymyksiä. Chydeniuksen vaikutus perustui paljolti kirjoitusten poikkeukselliseen ytimekkyyteen ja tyylikeinojen hallintaan: hänen tekstinsä ovat edelleen täysin lukukelpoisia, toisin kuin useimmat tuon aikakauden poliittiset julkaisut. 

Chydenius oli ruotsalaisen valistuksen, "hyödyn aikakauden" tyypillinen edustaja. Hän etsi kaikissa toimissaan käytännöllistä hyötyä, "järkevää" ratkaisua. Pappina hän ei nähnyt ristiriitaa maallisen onnentavoittelun ja uskonnollisten vaatimusten välillä. Hän toimi mm. lääketieteen, kemian ja mekaniikan alueella, kehitti viljelymenetelmiä, harrasti musiikkia, toteutti mittavia rakennushankkeita jne. 

Chydenius eli 1700-luvulla, murroskaudella, jolloin paljolti luotiin modernin yhteiskunnan ja ihmisen henkistä perustaa. Vanhan ja uuden taitekohdassa, jolloin useimmat ovat neuvottomia, hän osoitti poikkeuksellista ennakkoluulottomuutta ja selväjärkisyyttä. 

Mekin elämme keskellä murrosta, joka on ehkä suurempi kuin arvaammekaan. Moni asia on uudelleenarvioinnin kohteena, myös valistuksen perintö. Vaikka Anders Chydeniuksen esittämät ratkaisut eivät ehkä sellaisinaan sovellu nykypäivän ongelmiin, tarjoaa hänen rohkea elämäntyönsä ja ennakkoluulottomuutensa esikuvan kaikille tulevaisuuden etsijöille.