på svenska | in english
Johdanto

Ruotsi vapaudenajalla
Aatteet liikkeessä
Hyödyllinen tiede
Merkantilismi
Vapaudenajan politiikkaa
Nuori Anders
Hyödyn aika Alavetelissä
Kamppailu kauppavapaudesta
Elinkeinojen tasapaino
Painovapaus
Rahapoliittinen selkkaus
Chydenius ja Kustaa lll
Ihmisoikeuksien puolustus
Paimen
Chydenius ja musiikki
Rakentaja
Chydenius ja jälkimaailma


Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.net

Elinkeinojen tasapaino
Valtakunnan voimattomuuden lähde
Kansallinen voitto

Valtakunnan voimattomuuden lähde

Pian valtiopäivien alettua Anders Chydenius julkaisi keväällä 1765 kirjoituksen Källan Til Rikets Van-Magt, joka arvosteli tuoteplakaattia.

Vuonna 1724 säädetty tuoteplakaatti, jonka esikuvana oli englantilainen Navigation Act, kielsi ulkomaisia aluksia tuomasta Ruotsiin muuta kuin oman maansa tuotteita. Asetuksen taustalla oli merkantilistinen pyrkimys tuonnin rajoittamiseen ja kotimaisen kauppalaivaston voimistamiseen. Plakaatti hyödytti kuitenkin etupäässä vain vientikauppiaita ja nosti tuontitavaroiden - kuten suolan - hintaa.

Useat kirjoittajat olivat jo aikaisemmin arvostelleet tätä määräystä; heistä ehkä merkittävin oli kustantaja Lars Salvius, jolta Chydenius ilmeisesti sai sysäyksen omaan kirjoitukseensa.

Vaikka Chydenius ei esittänytkään kirjoituksessa juuri uusia näkökantoja, sen haastava tyyli herätti erittäin suurta huomiota. Chydeniusta vastaan hyökkäsivät ennen kaikkea Tukholman kauppiaiden edustajat.

IRTI ENNAKKOKÄSITYKSISTÄ

Pane syrjään kaikki ennakkoluulot; älä kuvittele vapautta vain yhdessä elinkeinossa, sillä silloin et ennätä pitkälle, ennenkuin kohtaat vastarintaa ja häiriötä. Irroita valtio ajatuksissasi rohkealla repäisyllä niistä siteistä ja ajatuksista, jotka kahlehtivat sitä...


Kansallinen voitto  

Perehtyminen elinkeinojen rajoituksiin ja niistä syntynyt kiivas keskustelu saivat Chydeniuksen laatimaan teoreettisen kirjoituksen, jossa hän selkeästi ja lyhyesti esittää vapauteen perustuvan talouspoliittisen näkemyksensä.Den Nationnale Winsten ilmestyi heinäkuussa 1765.

Chydeniuksen sanoma oli yksinkertainen: talous toimii sitä paremmin, mitä vähemmän siihen yritetään vaikuttaa ulkoa päin rajoituksilla tai tukitoimenpiteillä. Elinkeinovapauden vallitessa, jokaisen tuottajan, työntekijän, ostajan ja myyjän pyrkiessä ajamaan omaa etuaan syntyy elinkeinojen välille luonnollinen tasapaino, jolloin myös valtakunnan kokonaisetu, "kansallinen voitto", on suurin. Kaupan ja elinkeinojen maailma on liian monimutkainen ja muuttuvainen jotta suunnitelmatalous olisi mahdollinen.

Chydenius ei ollut suinkaan ensimmäinen, joka vaati elinkeinovapauden toteuttamista Ruotsissa: esim. vapaaherra Carl Leuhusen oli esittänyt käsityksiä, jotka olivat hyvin lähellä myöhemmän taloudellisen liberalismin aatteita. Johdonmukaisuudessaan ja tinkimättömyydessään Chydeniuksen kirjoitus oli kuitenkin ainutlaatuinen.

Kovin suurta käytännön vaikutusta Chydeniuksen tai muiden kritiikillä ei ollut: talouspolitiikan peruslinja säilyi pääosin ennallaan, ja merkantilistisen säätelyn purkaminen toteutui pääosin vasta 1800-luvulla.

...jokainen yksityinen itsestään hakee sen paikan ja sen elinkeinon, jossa hän parhaiten lisää kansallista voittoa, jolleivät asetukset häntä siitä estä.

Itsekukin etsii parastaan. Tämä taipumus on niin luonnolllinen ja tarpeellinen, että kaikki yhdyskunnat, jotka ovat koko maailmassa, perustuvat siihen; muuten ei edes olisi lakeja, rangaistuksia eikä palkintoja, ja koko ihmiskunta lyhyessä ajassa ihan häviäisi. Siitä työstä aina parhaiten maksetaan, jolla on suurin arvo, ja sitä mieluimmin haetaan, mistä parhaiten maksetaan.