på svenska | in englishLyhyesti
Artikkelit
Linkit


Tausta ja tarkoitus
Organisaatio
Rahoitus
Tukijat
Press


Yleistä
Tapahtumat
Julkaisut
Kootut teokset
Stipendit
Toimintakertomukset
Lisätietoa jatkossa?Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.netSäätiön pro gradu -apuraha myönnettiin islamofobiaa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta koskevalle tutkielmalle

Vuoden 2011 hakukierroksen perusteella Anders Chydenius –säätiö myönsi 1000 euron apurahan Outi Maria Oinakselle ja Sampsa Pekkiselle uskontotieteen pro gradu –tutkielmasta, joka käsittelee eurooppalaista islamofobiaa ja tarkastelee sitä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (kuva) kautta.

Oinaksen ja Pekkisen kirjoittama yhteinen tutkielma on hyväksytty Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 21. marraskuuta 2011. Puheenjohtaja Gustav Björkstrand luovutti apurahan säätiön hallituksen vuosikokouksessa Helsingissä 21.2.2012 Säätytalolla (toinen kuva).

Tutkielman tekijät ovat nitoneet yhteen kaksi tutkimusteemaa: eurooppalaisen islamofobian tutkimuksen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kriittisen arvioinnin. Oinas selvittelee islamofobia käsitteen ymmärtämistä eurooppalaisessa kontekstissa ja analysoi käytyä keskustelua sisällönanalyysin keinoin. Oinaan loppuanalyysi on hyvä tiivistelmä, miten islamiin on suhtauduttu Euroopassa ja mistä syistä Turkki on toistaiseksi suljettu pois eurooppalaisuudesta. Pekkinen puolestaan selvittelee Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kannanottoja ja ratkaisuja islam-tapauksissa. Pekkisen katsaus on kauttaaltaan analysoiva ja pohdiskeleva ja sisältää erinomaisen yhteenvedon analyysin tuloksista.

Oinaksen ja Pekkisen kirjoittama yhteinen tutkielma on hyväksytty Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa 21. marraskuuta 2011. Professorit René Gothoni ja Tuula Sakaranaho ovat arvostelussaan todenneet, että tutkielmat liittyvät hyvin kiinteästi toisiinsa ja muodostavat ehyen kokonaisuuden. He pitävät tutkielmaa systemaattisesti toteutettuna, innovatiivisena ja kantaaottavana. Heidän mukaansa pohdinta osoittaa kykyä tarkastella tutkimuskohdetta laaja-alaisesti ja samalla perustellusti argumentoiden.

Anders Chydenius –säätiö piti tutkimussuunnitelmaa relevanttina Anders Chydeniuksen perinnön kannalta, kun se liittyy ihmisoikeuksiin ja uskonnonvapauteen. Lisäksi hakemuksen ansiona pidettiin sitä, että opinnäytetyö on otteeltaan poikkitieteellinen, innovatiivinen ja kantaaottava.


Takaisin >>[ Lähetä vinkki ystävälle ] 

  Hae