på svenska | in englishLyhyesti
Artikkelit
Linkit


Tausta ja tarkoitus
Organisaatio
Rahoitus
Tukijat
Press


Yleistä
Tapahtumat
Julkaisut
Kootut teokset
Stipendit
Toimintakertomukset
Lisätietoa jatkossa?Anders Chydenius
- säätiö
PL 567
67700 Kokkola
Puh. (06) 829 4111
E-mail: asiamies@chydenius.netChydenius-seminaari keskusteli EU:n talouden suunnasta

Vapaakauppaseminaarin alustajat olivat yhtä mieltä EU:n talouskriisin vakavuudesta. Tiukempaa talousohjausta peräänkuuluttivat valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen tavoin Suomen Pankin pääjohtaja Erkki Liikanen ja Pohjoismaiden investointipankin toimitusjohtaja Johnny Åkerholm. Kuvassa ovat myös säätiön hallituksen puheenjohtaja Gustav Björkstrand, yliopiston rehtori Aino Sallinen ja keskustelua johtanut pääjohtaja Asmo Kalpala. Kokkola-sali keräsi 16. heinäkuuta yli 200 osallistujaa kolmantena vuonna peräkkäin järjestettyyn Chydenius-seminaariin, jonka avasi Kokkolan kaupunginjohtaja Antti Isotalus.

Åkerholmin neljä johtopäätöstä

Ensimmäistä kertaa Chydenius-seminaarissa puhuneen Åkerholmin mukaan EU-projekti on hyödyllinen Euroopalle ja aivan välttämätön Suomelle. Siksi on syytä olla huolestunut unionin taloudellisen ja poliittisen pohjan ilmeisestä murenemisesta.

EU:n tähänastisesta toiminnasta voidaan Åkerholmin mukaan tehdä neljä johtopäätöstä:

- Ensinnä EU asetti itsensä lähes mahdottomaan tilanteeseen ottamalla vastuuta Kreikan velanhoidosta, jota varten sillä ei ollut välineitä.

- Toiseksi välineiden luominen kriisin keskellä on pikemmin lisännyt epävarmuutta kuin vähentänyt sitä. Ensimmäisen askeleen jälkeen ei ole kuitenkaan ollut enää muita vaihtoehtoja.

- Kolmanneksi akuutteja kriisejä on mahdotonta hoitaa avoimien ovien periaatteella. Julkinen keskustelu 27 parlamentissa on valitettavasti vain pahentanut kriisiä. Kannattajille tarkoitetut puheenvuorot kuuluvat äänekkäästi myös rahoittajien korvissa. Demokratian pelisääntöjä pitää tietenkin kunnioittaa. Johtopäätös onkin, että tällaista toimintaa ei voida hoitaa nykyisen rakennelman puitteissa.

- Neljänneksi EU on joutunut kriisissä rikkomaan omia sääntöjään ja sopimuksiaan. Tämä on vienyt unionilta uskottavuutta.

Åkerholmin vastaus siihen, mitä pitäisi tehdä

EU:lla on ratkaistavana sekä akuutteja että pitkän aikavälin ongelmia. Akuutein tehtävä on rahoituskriisin pysäyttäminen. Tämä ei tapahdu loputtomasti rahasummia kasvattamalla. Mitä pitäisi tehdä?

- EU:n rahoituskriisin ratkaisemisen ensimmäinen ehto on, että velkamailla on uskottava suunnitelma rahoitustarpeittensa vakauttamiseksi. Mitä uskottavampi ohjelma, sitä enemmän on aikaa sen toteuttamiseen. Tämä on kunkin maan tehtävä itse. EU-kumppaneiden rooli on luoda mahdollisuuksia tarvittavalle sopeutukselle. Niinpä keskustelu olisi syytä keskittää tarpeellisten toimenpiteiden määrittelyyn. Tavoitteena on luottamuksen palauttaminen jäsenmaiden harjoittamaan talouspolitiikkaan, jotta maat voivat jälleen siirtyä normaalin rahoituksen piiriin.

- EU:n toinen haaste on uskottavien kasvunäkymien luominen. Todellisuudessa EU:lla ei ole juurikaan välineitä tähän, vaan kaikki keskeiset instrumentit ovat jäsenmailla. Siksi työnjakoa ja vastuita EU:n ja jäsenmaiden kesken pitäisi kirkastaa.

- Kolmas ehto on toteutumassa pysyvän kriisien hallintamekanismin muodossa. Tämän jälkeen pitäisi olla mahdollista hoitaa akuutteja kriisejä ilman julkista kinastelua.

- Neljäs ehto on vaikea. Yhteinen kriisien hoito edellyttää nykyistä selvästi pidemmälle menevää talouspolitiikan yhteensovittamista. Veronmaksajat eivät voi ottaa vastuuta muiden jäsenmaiden ongelmien hoidosta, jollei heillä ole mitään valtaa kriisien taustalla oleviin päätöksiin. EU:n toimintamalli ei ole vakaalla pohjalla ennen kuin vastuu ja yhteistyö ovat tasapainossa keskenään.

Åkerholmin mukaan EU joutuu rakentamaan uskottavuutensa uudestaan. Tämä vie aikaa, eikä se onnistu ennen kuin EU oppii noudattamaan omia sopimuksiaan. On äärimmäisen tärkeätä, että esimerkiksi uutta pysyvää rahoitusmekanismia käytetään ainoastaan sovitusti eli vain vakavien kriisien torjuntaan. Mekanismia ei pidä käyttää korkovaikutusten lieventämiseen, kun sijoittajat reagoivat epäuskottavana pitämäänsä talouspolitiikkaan.


Keskipohjanmaa-lehden uutinen

Takaisin >>[ Lähetä vinkki ystävälle ] 

  Hae